'Vriend worden'

Om haar doelstelling te realiseren heeft de Stichting inkomsten nodig. Dat kan door bijvoorbeeld donaties, subsidies en legaten.

U kunt donateur worden door ons financieel te ondersteunen.

U kunt Vriend (m/v) worden van de Spieghelkerk, door als donateur jaarlijks minimaal € 100 bij te dragen. U krijgt in ruil daarvoor gratis toegang tot alle Spieghelavonden. Vanzelfsprekend kunt U zelf vaststellen hoe lang u Vriend wilt zijn. Ook kunt U een eenmalige schenking doen.

Graag nodigen we U uit een schenking te doen of Vriend te worden.

Banknummer: NL77RABO 0132370786

 

Op de volgende pagina kunt u zich aanmelden: 'Aanmelden als vriend'

ANBI

De Stichting Vrienden van de Spieghelkerk is aangemerkt als ‘algemeen nut beogende instelling’ (anbi). Dat betekent dat giften aftrekbaar zijn voor de belasting.

De huidige belastingwetgeving maakt het mogelijk dat een voor vijf jaar toegezegde gift zonder drempel aftrekbaar is. Klik hier voor het in te vullen formulier. Een ervan dient te worden verstrekt aan de Stichting Vrienden van de Spieghelkerk, de andere is voor uw eigen administratie.

De Stichting heeft geen winstoogmerk.

Informatie:

Stichting Vrienden van de Spieghelkerk
p.a. Mevr. M. van Dam
Graaf Wichmanlaan 23
1405 GX Bussum

Telefoon:
035-6933228

E-mail:
info(at)spieghelkerk.nl